Śląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Courtyard by Marriott Katowice City Center | Katowice
27 maja 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Rynek zamówień publicznych

Praca w zamówieniach publicznych (sektor prywatny i publiczny)
8.30-9.00 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów w sektorze publicznym i prywatnym?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat

9.00-9.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Najważniejsze zmiany dla wykonawców i zamawiających
 • Jak przygotować się na zmiany?
 • Kontrowersje

Elektronizacja zamówień publicznych – doświadczenia i nadchodzące zmiany
9.30-10.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Mini-portal UZP
 • Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
 • Portal e-Zamówienia
 • Centralna Platforma Zakupowa

Panel 2
Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony – najczęstsze błędy zamawiających
10.30-11.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Ogłoszenia
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Inne błędy
 • Analiza orzecznictwa KIO w 2018 r.
 • Analiza wyników kontroli w 2018 r.

Składanie ofert – najczęstsze błędy wykonawców
11.15 – 12.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Niekompletność ofert
 • Aktualność dokumentów i oświadczeń
 • JEDZ
 • Dokumenty podmiotów trzecich
 • Dokumenty podwykonawców

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
12.00-12.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Komu i na co przysługuje odwołanie?
 • Warunki formalne odwołania
 • Terminy na wniesienie odwołania
 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

Panel 2 cd.
Prawo zamówień publicznych

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków
13.15-13.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Proporcjonalność warunków
 • Warunki stawiane konsorcjum wykonawców
 • Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Rażąco niska cena oferty
13.45-14.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Definicja ceny rażąco niskiej
 • Wezwanie do udzielenia wyjaśnień
 • W jaki sposób uargumentować cenę oferty?

Panel 3
Warsztat

Umowa w sprawie zamówienia publicznego
14.15-15.30 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Zasady sporządzania
 • Niezbędne elementy umowy
 • Klauzule umowne (RODO, prawa autorskie, kary umowne, inne)
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Zmiana umowy (jednoznaczne postanowienia umowne; dodatkowe usługi/dostawy/roboty budowlane; okoliczności, których nie dało się przewidzieć; zmiany nieistotne).
 • Odstąpienie, rozwiązanie i unieważnienie umowy
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Prelegenci

Marcin Boczek

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Courtyard by Marriott Katowice City Center
ul. Uniwersytecka 13
40-007, Katowice

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

 (859,77 zł brutto)

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowny. Praktyczny poradnik„.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl