Hotel Altus Prestige | Katowice
24 września 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Prestiżowi goście

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

Panel 1
Nowe regulacje istotne dla prawa zamówień publicznych

Ustawa o jawności życia publicznego – nowe obowiązki dla wykonawców i zamawiających

9.15 – 9.45

RODO a zamówienia publiczne – nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

9.45 – 10.15

Panel 2
Prawo zamówień publicznych

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach zamówień publicznych – omówienie najciekawszych wyroków

10.45 – 11.15

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych, czyli co wykonawca może zastrzec przed konkurencją?

11.15 – 11.45

Najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawach zamówień publicznych – omówienie najciekawszych i najważniejszych wyroków dla wykonawców i zamawiających

11.45 – 12.15

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – co czeka zamawiających i wykonawców?
Zygmunt Kopacz
12.15 – 12.45

Panel 2
Prawo zamówień publicznych - ciąg dalszy

Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ) – najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów Okręgowych

13.30 – 14.00

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – najczęstsze błędy zamawiających
Dariusz Ćwik/Mateusz Brzeziński
14.00– 14.30

Rażąco niska cena w świetle najnowszego orzecznictw KIO i Sądów Okręgowych
Mirela Perczak
14.30– 15.00

Panel 3
Warsztaty

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – warsztaty nad rozporządzeniem w sprawie dokumentów
Lidia Piotr-Krajecka
15.30 – 17.00

Prelegenci

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Jarosław Jerzykowski

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu Open Nexus

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Mirela Perczak

Mirela Perczak

Adwokat, przewodnicząca grupy PPP w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Mateusz Brzeziński

Mateusz Brzeziński

Starszy prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Justyna Olszewska-Stompel

Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych, były naczelnik biura zamówień publicznych w JST.

Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, partner w Kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Hotel Altus Prestige
ul. Uniwersytecka 13
40-007, Katowice

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)
Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

 Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.